Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Nowym Sączu


nr rachunku bankowego:
03 1020 3453 0000 8702 0060 9826


kod Swift Banku: BPKOPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL03 1020 3453 0000 8702 0060 9826